[1]
Lukin, K. 2014. Ruotsin perinnetieteiden historiaa: Palmenfelt, Ulf (toim.) 2013: Mellan nation och tradition. Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore. Föredrag från ett symposium i Visby 27-28 september 2011. Elore. 21, 1 (huhti 2014). DOI:https://doi.org/10.30666/elore.79142.