[1]
Koskinen-Koivisto, E. 2015. Luokan tekemisen teoreettinen haltuunotto: Skeggs, Beverley 2014: Elävä luokka. Suom. Lauri Lahikainen ja Mikko Jakonen. Jälkisanat Anu-Hanna Anttila. Tampere: Vastapaino. 392 s. Elore. 22, 1 (touko 2015). DOI:https://doi.org/10.30666/elore.79206.