(1)
Kärjä, A.-V. Esimerkillisiä Koulukuntia, tyyppikäänteitä Tai Muuten Vain Hankalia Persoonia: Hämäläinen, Niina Ja Petja Kauppi (toim.). 2021. Paradigma. Näkökulmia Tieteen Periaatteisiin Ja käsityksiin. Kalevalaseuran Vuosikirja 100. elore 2022, 29, 196–199.