(1)
Hämäläinen, N.; Potinkara, N. Uudelle Julkaisualustalle. elore 2018, 25.