(1)
Löfgren, J. Problemet Med Att ”ha roligt”, strävan Efter ”att Vara nöjd”: Lectio Praecursoria 26.1.2018 Åbo Akademi. elore 2018, 25.