(1)
Koskinen-Koivisto, E. Kerrotun minän Moninaisuus: Hynninen, Anna 2017: Minä, Lotta, Vaimo, äiti. Kerronnan Variaatio Ja Toimijuus Aktiivikertojan Muistelukerronnassa. elore 2018, 25.