(1)
Koskinen-Koivisto, E. Kerrotun minän moninaisuus: Hynninen, Anna 2017: Minä, lotta, vaimo, äiti. Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa. elore 2018, 25.