(1)
Suopajärvi, T.; Koskinen, E. A.-M.; Korjonen-Kuusipuro, K.; Hytönen, K.-M.; Hämeenaho, P. Tunteilla on väliä: Tutkijan tunteet etnografisessa tutkimusprosessissa. elore 2019, 26, 42–67.