(1)
Koski, K. Suhde vainajaan inkeriläisissä kuolinitkuissa. elore 2005, 12.