(1)
Mahlamäki, T. Arja Kuula 2006: Tutkimusetiikka. elore 2006, 13.