(1)
Strandén, S. Intervju: Ulrika Wolf-Knuts – Inte En röst I Den allmänna kören. elore 2008, 15.