(1)
Kortelainen, K. Suomalaiset Uudistusten keskellä: Hilkka Helsti, Laura Stark & Saara Tuomaala (toim.) 2007: Modernisaatio Ja Kansan Kokemus Suomessa. elore 2008, 15.