(1)
Turtiainen, R. Tietoyhteiskuntasatua Tulkitsemassa: Sari Tuuva-Hongisto 2007: Tilattuja Tarinoita. Etnografinen Tutkimus Pohjoiskarjalaisesta Tietoyhteiskunnasta. elore 2008, 15.