(1)
Mikkola, H. Puhetta Puuttuvasta: Naiset Korsuperinteen Keruukilpailun Aineistoissa. elore 2008, 15.