(1)
Heinonen, K. Kaksi väitöskirjaa Inkeroisten Ja Vatjalaisten Uskonnosta: Mika Sivonen 2007: ”Me Inkerikot, Vatjalaiset Ja karjalaiset.” Uskonnollinen Integrointi Ja Ortodoksisen vähemmistön Identiteetin Rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680–1702; Ergo-Hart Västrik 2007: Vadjalaste Ja Isurite Usundi Kirjeldamine Keskajast 20. Sajandi Esimese Pooleni. Alliktekstid, Representatsioonid Ja Tõlgendused. elore 2008, 15.