(1)
Keinänen, M.-L. Från älvor Och spöken till Mariabilder Och bönekort: En Bred Presentation Av Aktuell Forskning I Folklig Religiositet I Norden: Nils G. Holm & Lena Marander-Eklund & Sofie Strandén (red.) 2007: Folkliga föreställningar Och Folklig Religiositet. Festskrift till Professor Ulrika Wolf-Knuts. elore 2008, 15.