(1)
Salmi-Niklander, K. Tyttökulttuurin pitkät Kaaret: Blanka Henriksson 2007: ”Var Trogen I allt.” Den Goda Kvinnan Som Konstruktion I Svenska Och Finlandssvenska minnesböcker 1800–1980. elore 2008, 15.