(1)
Saarimaa, R. Metsänhoitajuus Suomessa Aikojen Saatossa: Paaskoski, Leena 2008: Herrana metsässä. Kansatieteellinen Tutkimus metsänhoitajuudesta. elore 2009, 16.