(1)
Hovi, T. Turismin kulttuuriperintöä Ahvenanmaalla: Lindqvist, Yrsa (toim.) 2008: Tradition Och Turism På Åland. At använda Kulturarvet. elore 2009, 16.