(1)
Koski, K.; Enges, P. ”Mi en ossaas sanoa mitem mie näin”: Epätavallisten aistimusten tulkinta uskomusperinteen pohjalta. elore 2010, 17.