(1)
Meriläinen-Hyvärinen, A. ”Sanopa minulle, onko meijän hyvä olla täällä?”: Elämäkerralliset paikkasuhteet, niihin liittyvät aistihavainnot ja merkitykset Talvivaaran alueella vuonna 2009. elore 2010, 17.