(1)
Uotinen, J. Aistimuksellisuus, autoetnografia ja ruumiillinen tietäminen. elore 2010, 17.