(1)
Uotinen, J. Aistimuksellisuus, Autoetnografia Ja Ruumiillinen tietäminen. elore 2010, 17.