(1)
Backa, A. Rapport: Karelsk Folklore – Kurs Och Exkursion. Folklorister från Åbo besöker Joensuu. elore 2010, 17.