(1)
Enges, P. Kylätutkimusta tieteidenvälisesti: Seppo Knuuttila & Pertti Rannikko (toim.) 2008: Kylän Paikka. Uusia Tulkintoja Sivakasta Ja Rasimäestä. elore 2010, 17.