(1)
Palmgren, A.-C. Identitetsmöjligheter I bekönad självskadehandling: Anna Johansson 2010: Självskada. En Etnologisk Studie Av Mening Och Identitet I Relation till skärande. elore 2010, 17.