(1)
Piela, U. Kansa Sairastaa, Parantaa Ja Kertoo. elore 2011, 18.