(1)
Hämeenaho, P. Inhimillisen Kulttuurin Reunaehtoja Tutkimassa. elore 2011, 18.