(1)
Keinänen, M.-L. 2000-Luvun näkökulmia Pohjoisvienalaisen Marina Takalon Matkaan Runonlaulajaksi Ja näkijäksi. elore 2011, 18.