(1)
Leppälahti, M. Uutuuksia myötä- Ja Vastavirtaan. elore 2011, 18.