(1)
Mattsson, N. Föremålens värld. elore 2011, 18.