(1)
Strandén-Backa, S.; Hytönen, E. Merkittäviä Tekstejä. elore 2012, 19.