(1)
Apo, S. Satugenre Kirjallisuudentutkimuksen Ja Folkloristiikan Riitamaana. elore 2012, 19.