(1)
Klinkmann, S.-E. Forskning Som förstärker Stereotypisering. En Kritisk Diskussion Om Forskningsetik I Riie Heikkiläs Avhandling Bättre Folk, bättre Smak?. elore 2012, 19.