(1)
Granbom-Herranen, L. Suomalaisen sananlaskututkimuksen aikakaudet. elore 2012, 19.