(1)
Häkkinen, A. Näkökulmia pakolaisuuden, paikan ja identiteetin tutkimukseen. elore 2012, 19.