(1)
Marander-Eklund, L. Att skriva det finlandssvenska. elore 2012, 19.