(1)
Laitila, T. Puhuu Tiikerin Kanssa. Näkökohtia Ihmisen Ja eläimen Maailmassa-Asumiseen Venäjän Kaukoidässä. elore 2013, 20.