(1)
Kumlin, A. Seminarierapport: Att berätta Sig själv, Att förmedla känslor. elore 2013, 20.