(1)
Hämäläinen, N. Eri Kerroksista Samaan Koulunpenkkiin. elore 2013, 20.