(1)
Saarinen, T. Köyhän Kansan Kertomaa. elore 2013, 20.