(1)
Haapoja, H. Kulttuuriperintöprosesseja Tavoittamassa: Tuomi-Nikula, Outi, Haanpää, Riina & Kivilaakso, Aura (toim.) 2013: Mitä on kulttuuriperintö?. elore 2014, 21.