(1)
Kurki, T. Kansankirjoittajat Osana Kirjallistumisen Prosesseja: Laitinen, Lea & Mikkola, Kati (toim.) 2013: Kynällä kyntäjät. Kansan Kirjallistuminen 1800-Luvun Suomessa. elore 2014, 21.