(1)
Leppälahti, M. Karjala, Mitä Ja missä? Suutari, Pekka (toim.) 2013: Karjala-Kuvaa Rakentamassa. elore 2014, 21.