(1)
Lukin, K. Ruotsin Perinnetieteiden Historiaa: Palmenfelt, Ulf (toim.) 2013: Mellan Nation Och Tradition. Idéströmningar I 1800-Talets Insamlingar Av Folklore. Föredrag från Ett Symposium I Visby 27-28 September 2011. elore 2014, 21.