(1)
Saarinen, T. Kansanelämän piirteitä, Paikkoja Ja menetelmiä: Hovi, Tuomas, Hänninen, Kirsi, Leppälahti, Merja & Vasenkari, Maria (toim.) 2013: Viisas Matkassa, Vara Laukussa. Näkökulmia Kansanperinteen Tutkimukseen. elore 2014, 21.