(1)
Koskinen-Koivisto, E. Luokan Tekemisen Teoreettinen Haltuunotto: Skeggs, Beverley 2014: Elävä Luokka. Suom. Lauri Lahikainen Ja Mikko Jakonen. Jälkisanat Anu-Hanna Anttila. Tampere: Vastapaino. 392 S. elore 2015, 22.