(1)
Sykäri, V. Teoriapaketti ja sovelluksia rekisteri-käsitteen käytöstä kommunikaation analyysissä: Asif Agha & Frog 2015: Registers of Communication. SKS. elore 2017, 24.