(1)
Vakimo, S. ”Arvostan Rehellistä Ja Molempia tyydyttävää kaupankäyntiä” : Etnografinen Tutkimus Verkkovertaiskaupan käytännöistä Ja Moraalista. elore 2017, 24.