(1)
Silvonen, V. Nykyisyydessä Omaksi Tehty Runolauluperinne : Haapoja, Heidi 2017: Ennen Saatuja Sanoja. Menneisyys, Nykyisyys Ja Kalevalamittainen Runolaulu Nykykansanmusiikin kentällä. Helsingin Yliopisto & Suomen Etnomusikologinen Seura. elore 2017, 24.