(1)
Silvonen, V. Nykyisyydessä omaksi tehty runolauluperinne : Haapoja, Heidi 2017: Ennen saatuja sanoja. Menneisyys, nykyisyys ja kalevalamittainen runolaulu nykykansanmusiikin kentällä. Helsingin yliopisto & Suomen Etnomusikologinen Seura. elore 2017, 24.