(1)
Bastman, E.-L. Kansallisen Historian Ja kulttuuriperinnön Uudelleenarviointia 10-Vuotisjuhlaseminaarissa. elore 2019, 26.