Mäkelä, H. H. (2021). Kulttuurikartoitusta ja musiikkia, kulttuuriperintöä ja käytännön toimintaa : Sweers, Britta ja Sarah M. Ross (toim.). 2020. Cultural Mapping and Musical Diversity. Elore, 28(1), 99–102. https://doi.org/10.30666/elore.107701